User Tools

Site Tools


2821--14466-hodge-la-gi

Hodge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hammergren
Nơi khám phá Manastash Ridge Observatory of the University of Washington
Ngày khám phá 25 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14466
Tên thay thế 1993 OY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0862545
Viễn điểm quỹ đạo 3.1416647
Độ lệch tâm 0.2018796
Chu kỳ quỹ đạo 1543.6425041
Độ bất thường trung bình 202.86477
Độ nghiêng quỹ đạo 17.20370
Kinh độ của điểm nút lên 352.29499
Acgumen của cận điểm 317.96701
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

14466 Hodge (1993 OY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 7 năm 1993 bởi M. Hammergren ở Manastash Ridge Observatory thuộc University of Washington.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14466 Hodge
2821--14466-hodge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)