User Tools

Site Tools


2822--14829-povalyaeva-la-gi

14829 Povalyaeva là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1340.3697782 ngày (3.67 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1986.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2822--14829-povalyaeva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)