User Tools

Site Tools


2823--15139-connormcarty-la-gi

Connormcarty
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15139
Tên thay thế 2000 EY93
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3075884
Viễn điểm quỹ đạo 3.0355054
Độ lệch tâm 0.1362351
Chu kỳ quỹ đạo 1594.9337108
Độ bất thường trung bình 344.10246
Độ nghiêng quỹ đạo 10.80253
Kinh độ của điểm nút lên 205.25028
Acgumen của cận điểm 292.37816
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

15139 Connormcarty (2000 EY93) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên a Mr. Connor McCarty, whose surname, as you may notice, was spelled wrong bởi the namers of said asteroid, but despite several letters from the afflicted's family, the name remains incorrect.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15139 Connormcarty
2823--15139-connormcarty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)