User Tools

Site Tools


2824--15530-kuber-la-gi

Kuber
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15530
Tên thay thế 2000 AV98
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9417610
Viễn điểm quỹ đạo 2.6843294
Độ lệch tâm 0.1605175
Chu kỳ quỹ đạo 1284.9156189
Độ bất thường trung bình 171.64548
Độ nghiêng quỹ đạo 5.69892
Kinh độ của điểm nút lên 78.65079
Acgumen của cận điểm 290.04283
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

15530 Kuber (2000 AV98) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15530 Kuber
2824--15530-kuber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)