User Tools

Site Tools


2825--15921-kintaikyo-la-gi

Kintaikyo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15921
Tên thay thế 1997 VP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0406190
Viễn điểm quỹ đạo 2.5899136
Độ lệch tâm 0.1186245
Chu kỳ quỹ đạo 1286.7668610
Độ bất thường trung bình 86.81341
Độ nghiêng quỹ đạo 6.39356
Kinh độ của điểm nút lên 231.42370
Acgumen của cận điểm 63.91344
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

15921 Kintaikyo (1997 VP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1997 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15921 Kintaikyo
2825--15921-kintaikyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)