User Tools

Site Tools


2826--10924-mariagriffin-la-gi

Mariagriffin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi I. P. Griffin
Nơi khám phá Cocoa
Ngày khám phá 29 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10924
Tên thay thế 1998 BU25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8873740
Viễn điểm quỹ đạo 3.2000028
Độ lệch tâm 0.0513569
Chu kỳ quỹ đạo 1939.5399077
Độ bất thường trung bình 322.73687
Độ nghiêng quỹ đạo 10.60672
Kinh độ của điểm nút lên 134.53273
Acgumen của cận điểm 9.61868
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

10924 Mariagriffin (1998 BU25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 1 năm 1998 bởi I. P. Griffin ở Cocoa. The asteroidđược đặt tên theo tên của his wife, Maria Griffin.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
2826--10924-mariagriffin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)