User Tools

Site Tools


2827--11084-gi-la-gi

11084 Giò
Tên
Tên Giò
Tên chỉ định 1993 SG3
Phát hiện
Ngày phát hiện 19 tháng 9 năm 1993
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1260415
Bán trục lớn (a) 2.3224347 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0297115 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6151579 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.54 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.75504°
Kinh độ (Ω) 168.47229°
Acgumen (ω) 331.53494°
Độ bất thường trung bình (M) 277.72865°

11084 Giò là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1292.7475248 ngày (3.54 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
2827--11084-gi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)