User Tools

Site Tools


2828--11252-la-rtes-la-gi

11252 Laërtes là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 4282.8865608 ngày (11.73 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1973.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
2828--11252-la-rtes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)