User Tools

Site Tools


2829--11445-fedotov-la-gi

Fedotov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11445
Tên thay thế 1978 SC7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1827376
Viễn điểm quỹ đạo 3.0979230
Độ lệch tâm 0.1733089
Chu kỳ quỹ đạo 1567.0607317
Độ bất thường trung bình 291.83311
Độ nghiêng quỹ đạo 12.87174
Kinh độ của điểm nút lên 3.31055
Acgumen của cận điểm 55.47622
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11445 Fedotov (1978 SC7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11445 Fedotov
2829--11445-fedotov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)