User Tools

Site Tools


2830--11702-mifischer-la-gi

Mifischer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11702
Tên thay thế 1998 FE117
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0362774
Viễn điểm quỹ đạo 2.5882708
Độ lệch tâm 0.1193616
Chu kỳ quỹ đạo 1284.2731478
Độ bất thường trung bình 89.54455
Độ nghiêng quỹ đạo 4.06141
Kinh độ của điểm nút lên 322.07473
Acgumen của cận điểm 91.01576
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11702 Mifischer (1998 FE117) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11702 Mifischer
2830--11702-mifischer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)