User Tools

Site Tools


2831--11897-lemaire-la-gi

Lemaire
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11897
Tên thay thế 1991 GC7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0237747
Viễn điểm quỹ đạo 2.5095565
Độ lệch tâm 0.1071578
Chu kỳ quỹ đạo 1246.4636355
Độ bất thường trung bình 32.49950
Độ nghiêng quỹ đạo 5.17931
Kinh độ của điểm nút lên 28.39942
Acgumen của cận điểm 138.07700
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11897 Lemaire (1991 GC7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11897 Lemaire
2831--11897-lemaire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)