User Tools

Site Tools


2832--12288-verdun-la-gi

Verdun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12288
Đặt tên theo Verdun
Tên thay thế 1991 GC6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9617085
Viễn điểm quỹ đạo 2.4514673
Độ lệch tâm 0.1109765
Chu kỳ quỹ đạo 1197.2373748
Độ bất thường trung bình 199.53035
Độ nghiêng quỹ đạo 7.18637
Kinh độ của điểm nút lên 26.38517
Acgumen của cận điểm 44.45895
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

12288 Verdun (1991 GC6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12288 Verdun
2832--12288-verdun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)