User Tools

Site Tools


2833--12478-suzukiseiji-la-gi

Suzukiseiji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 7 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12478
Tên thay thế 1997 EX25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9749153
Viễn điểm quỹ đạo 2.7230179
Độ lệch tâm 0.1592408
Chu kỳ quỹ đạo 1314.9634882
Độ bất thường trung bình 69.36835
Độ nghiêng quỹ đạo 2.79533
Kinh độ của điểm nút lên 135.03841
Acgumen của cận điểm 0.06165
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

12478 Suzukiseiji (1997 EX25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1997 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12478 Suzukiseiji
2833--12478-suzukiseiji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)