User Tools

Site Tools


2835--13185-agasthenes-la-gi

Agasthenes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá European Southern Observatory
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13185
Tên thay thế 1996 TH52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.8951490
Viễn điểm quỹ đạo 5.4632458
Độ lệch tâm 0.0548441
Chu kỳ quỹ đạo 4305.1880865
Độ bất thường trung bình 297.79723
Độ nghiêng quỹ đạo 9.11637
Kinh độ của điểm nút lên 4.36982
Acgumen của cận điểm 51.96254
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

13185 Agasthenes (1996 TH52) là một thiên thể Troia của Sao Mộc được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1996 bởi E. W. Elst ở the European Southern Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13185 Agasthenes
2835--13185-agasthenes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)