User Tools

Site Tools


2836--14088-ancus-la-gi

Ancus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14088
Tên thay thế 1997 JB10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0756992
Viễn điểm quỹ đạo 2.4869404
Độ lệch tâm 0.0901323
Chu kỳ quỹ đạo 1258.5709116
Độ bất thường trung bình 123.45140
Độ nghiêng quỹ đạo 2.95116
Kinh độ của điểm nút lên 115.69620
Acgumen của cận điểm 51.69688
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

14088 Ancus (1997 JB10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1997 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14088 Ancus
2836--14088-ancus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)