User Tools

Site Tools


2837--14479-plekhanov-la-gi

14479 Plekhanov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2038.8938253 ngày (5.58 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2837--14479-plekhanov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)