User Tools

Site Tools


2838--14831-gentileschi-la-gi

Gentileschi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 1 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14831
Đặt tên theo Artemisia Gentileschi
Tên thay thế 1987 BS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2529856
Viễn điểm quỹ đạo 2.9153964
Độ lệch tâm 0.1281660
Chu kỳ quỹ đạo 1517.3484774
Độ bất thường trung bình 75.52998
Độ nghiêng quỹ đạo 12.25911
Kinh độ của điểm nút lên 294.98925
Acgumen của cận điểm 150.79548
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

14831 Gentileschi (1987 BS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 1 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14831 Gentileschi
2838--14831-gentileschi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)