User Tools

Site Tools


2839--15144-araas-la-gi

Araas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15144
Tên thay thế 2000 EK114
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9667766
Viễn điểm quỹ đạo 2.6565372
Độ lệch tâm 0.1491918
Chu kỳ quỹ đạo 1283.7589375
Độ bất thường trung bình 51.63655
Độ nghiêng quỹ đạo 6.03736
Kinh độ của điểm nút lên 5.76080
Acgumen của cận điểm 267.67887
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

15144 Araas (2000 EK114) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15144 Araas
2839--15144-araas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)