User Tools

Site Tools


2840--15543-elizateel-la-gi

Elizateel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15543
Tên thay thế 2000 DD96
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2039587
Viễn điểm quỹ đạo 3.0362319
Độ lệch tâm 0.1588250
Chu kỳ quỹ đạo 1549.0807518
Độ bất thường trung bình 43.37464
Độ nghiêng quỹ đạo 0.57237
Kinh độ của điểm nút lên 188.38699
Acgumen của cận điểm 230.12253
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

15543 Elizateel (2000 DD96) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15543 Elizateel
2840--15543-elizateel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)