User Tools

Site Tools


2842--10925-ventoux-la-gi

Ventoux
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Antonini
Nơi khám phá Bedoin
Ngày khám phá 28 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10925
Đặt tên theo Mont Ventoux
Tên thay thế 1998 BK30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4671400
Viễn điểm quỹ đạo 2.7769570
Độ lệch tâm 0.0590792
Chu kỳ quỹ đạo 1550.8132357
Độ bất thường trung bình 200.37932
Độ nghiêng quỹ đạo 2.47265
Kinh độ của điểm nút lên 303.01065
Acgumen của cận điểm 136.73508
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10925 Ventoux (1998 BK30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 1 năm 1998 bởi P. Antonini ở Bedoin. Nó được đặt tên cho Mont Ventoux.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
2842--10925-ventoux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)