User Tools

Site Tools


2843--11085-isala-la-gi

Isala
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11085
Tên thay thế 1993 SS6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0283693
Viễn điểm quỹ đạo 2.7733077
Độ lệch tâm 0.1551413
Chu kỳ quỹ đạo 1358.7602671
Độ bất thường trung bình 192.92350
Độ nghiêng quỹ đạo 1.40989
Kinh độ của điểm nút lên 259.46442
Acgumen của cận điểm 259.88124
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11085 Isala (1993 SS6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11085 Isala
2843--11085-isala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)