User Tools

Site Tools


2844--11253-mesyats-la-gi

Mesyats
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11253
Tên thay thế 1976 UP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7760011
Viễn điểm quỹ đạo 2.6786105
Độ lệch tâm 0.2026236
Chu kỳ quỹ đạo 1214.1383988
Độ bất thường trung bình 186.13126
Độ nghiêng quỹ đạo 5.03413
Kinh độ của điểm nút lên 26.41127
Acgumen của cận điểm 349.34342
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

11253 Mesyats (1976 UP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1976 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11253 Mesyats
2844--11253-mesyats-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)