User Tools

Site Tools


2845--11446-betankur-la-gi

Betankur
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11446
Đặt tên theo Agustín de Betancourt
Tên thay thế 1978 TO8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4472365
Viễn điểm quỹ đạo 3.6676787
Độ lệch tâm 0.1995845
Chu kỳ quỹ đạo 1952.7160653
Độ bất thường trung bình 199.87791
Độ nghiêng quỹ đạo 0.87915
Kinh độ của điểm nút lên 214.44418
Acgumen của cận điểm 162.86410
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

11446 Betankur (1978 TO8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11446 Betankur
2845--11446-betankur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)