User Tools

Site Tools


2846--11703-glassman-la-gi

Glassman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11703
Tên thay thế 1998 FL121
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3898108
Viễn điểm quỹ đạo 2.8187658
Độ lệch tâm 0.0823555
Chu kỳ quỹ đạo 1535.0835019
Độ bất thường trung bình 50.70216
Độ nghiêng quỹ đạo 1.55984
Kinh độ của điểm nút lên 143.90882
Acgumen của cận điểm 148.18399
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11703 Glassman (1998 FL121) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11703 Glassman
2846--11703-glassman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)