User Tools

Site Tools


2847--11898-dedeyn-la-gi

Dedeyn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11898
Tên thay thế 1991 GM9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8389266
Viễn điểm quỹ đạo 3.5931382
Độ lệch tâm 0.1172581
Chu kỳ quỹ đạo 2106.5853790
Độ bất thường trung bình 7.24959
Độ nghiêng quỹ đạo 2.09774
Kinh độ của điểm nút lên 129.85129
Acgumen của cận điểm 45.82292
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

11898 Dedeyn (1991 GM9) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11898 Dedeyn
2847--11898-dedeyn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)