User Tools

Site Tools


2848--12289-carnot-la-gi

Carnot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12289
Đặt tên theo Nicolas Léonard Sadi Carnot
Tên thay thế 1991 GP7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0231727
Viễn điểm quỹ đạo 2.4408583
Độ lệch tâm 0.0935669
Chu kỳ quỹ đạo 1217.9914387
Độ bất thường trung bình 195.50673
Độ nghiêng quỹ đạo 2.38938
Kinh độ của điểm nút lên 328.38522
Acgumen của cận điểm 81.04369
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

12289 Carnot (1991 GP7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12289 Carnot
2848--12289-carnot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)