User Tools

Site Tools


2849--12686-bezuglyj-la-gi

Bezuglyj
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12686
Tên thay thế 1986 TT11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0853886
Viễn điểm quỹ đạo 3.0509860
Độ lệch tâm 0.1879920
Chu kỳ quỹ đạo 1503.2751354
Độ bất thường trung bình 124.94984
Độ nghiêng quỹ đạo 13.91701
Kinh độ của điểm nút lên 4.79003
Acgumen của cận điểm 329.27620
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

12686 Bezuglyj (1986 TT11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1986 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12686 Bezuglyj
2849--12686-bezuglyj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)