User Tools

Site Tools


2850--13751-joelparker-la-gi

Joelparker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi LONEOS
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá ngày 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13751
Tên thay thế 1998 SS55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0819425
Viễn điểm quỹ đạo 2.4209879
Độ lệch tâm 0.0752944
Chu kỳ quỹ đạo 1233.9464002
Độ bất thường trung bình 138.32844
Độ nghiêng quỹ đạo 6.55071
Kinh độ của điểm nút lên 166.43844
Acgumen của cận điểm 4.19350
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

13751 Joelparker là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là about 1234 ngày (3.38 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2009. 
2850--13751-joelparker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)