User Tools

Site Tools


2851--14092-gaily-la-gi

Gaily
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 29 tháng 6 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14092
Tên thay thế 1997 MC8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6105849
Viễn điểm quỹ đạo 2.7987777
Độ lệch tâm 0.0347902
Chu kỳ quỹ đạo 1624.6977160
Độ bất thường trung bình 202.41501
Độ nghiêng quỹ đạo 1.31096
Kinh độ của điểm nút lên 223.51940
Acgumen của cận điểm 37.50660
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

14092 Gaily (1997 MC8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 6 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14092 Gaily
2851--14092-gaily-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)