User Tools

Site Tools


2852--14486-tuscia-la-gi

Tuscia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và G. Cattani
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14486
Đặt tên theo Tuscany
Tên thay thế 1994 TE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1991065
Viễn điểm quỹ đạo 2.5280331
Độ lệch tâm 0.0695826
Chu kỳ quỹ đạo 1327.2449168
Độ bất thường trung bình 212.94566
Độ nghiêng quỹ đạo 3.26022
Kinh độ của điểm nút lên 165.33892
Acgumen của cận điểm 258.52154
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

14486 Tuscia (1994 TE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1994 bởi L. Tesi và G. Cattani ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14486 Tuscia
2852--14486-tuscia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)