User Tools

Site Tools


2853--14832-alechinsky-la-gi

Alechinsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14832
Đặt tên theo Pierre Alechinsky
Tên thay thế 1987 QC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0094264
Viễn điểm quỹ đạo 2.5760918
Độ lệch tâm 0.1235772
Chu kỳ quỹ đạo 1268.0490938
Độ bất thường trung bình 305.47617
Độ nghiêng quỹ đạo 5.72941
Kinh độ của điểm nút lên 307.57580
Acgumen của cận điểm 77.62776
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

14832 Alechinsky (1987 QC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14832 Alechinsky
2853--14832-alechinsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)