User Tools

Site Tools


2854--15145-ritageorge-la-gi

Ritageorge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15145
Tên thay thế 2000 EF117
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9119957
Viễn điểm quỹ đạo 2.4939395
Độ lệch tâm 0.1320818
Chu kỳ quỹ đạo 1194.2921989
Độ bất thường trung bình 153.34517
Độ nghiêng quỹ đạo 4.31679
Kinh độ của điểm nút lên 24.88111
Acgumen của cận điểm 211.42107
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

15145 Ritageorge (2000 EF117) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 3 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15145 Ritageorge
2854--15145-ritageorge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)