User Tools

Site Tools


2856--15925-rokycany-la-gi

15925 Rokycany (tên chỉ định: 1997 VM6) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lenka Kotková ở Đài thiên văn Ondřejov gần Ondřejov, Cộng hòa Séc, ngày 10 tháng 11 năm 1997. Nó được đặt theo tên Rokycany, a town ở Plzeň Region of Cộng hòa Séc.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15925 Rokycany
2856--15925-rokycany-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)