User Tools

Site Tools


2857--10927-vaucluse-la-gi

Vaucluse
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. Roy
Nơi khám phá Blauvac
Ngày khám phá 29 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10927
Đặt tên theo Vaucluse
Tên thay thế 1998 BB42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2648896
Viễn điểm quỹ đạo 2.9430468
Độ lệch tâm 0.1302161
Chu kỳ quỹ đạo 1534.8005145
Độ bất thường trung bình 237.91476
Độ nghiêng quỹ đạo 6.69568
Kinh độ của điểm nút lên 14.45003
Acgumen của cận điểm 33.76838
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10927 Vaucluse (1998 BB42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 1 năm 1998 bởi R. Roy ở Blauvac. Nó được đặt theo tên the French department thuộc Vaucluse.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
2857--10927-vaucluse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)