User Tools

Site Tools


2858--11086-nagatayuji-la-gi

Nagatayuji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11086
Tên thay thế 1993 TC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8958008
Viễn điểm quỹ đạo 2.6219610
Độ lệch tâm 0.1607345
Chu kỳ quỹ đạo 1240.0477983
Độ bất thường trung bình 99.77835
Độ nghiêng quỹ đạo 5.47050
Kinh độ của điểm nút lên 40.25172
Acgumen của cận điểm 350.66226
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

11086 Nagatayuji (1993 TC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11086 Nagatayuji
2858--11086-nagatayuji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)