User Tools

Site Tools


2859--11254-konkohekisui-la-gi

Konkohekisui
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11254
Tên thay thế 1977 DL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0063390
Viễn điểm quỹ đạo 2.9074124
Độ lệch tâm 0.1833779
Chu kỳ quỹ đạo 1406.6083555
Độ bất thường trung bình 78.87406
Độ nghiêng quỹ đạo 5.59963
Kinh độ của điểm nút lên 140.84112
Acgumen của cận điểm 314.04725
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11254 Konkohekisui (1977 DL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1977 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11254 Konkohekisui
2859--11254-konkohekisui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)