User Tools

Site Tools


2860--11449-stephwerner-la-gi

11449 Stephwerner là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1813.4918352 ngày (4.97 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1979.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2860--11449-stephwerner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)