User Tools

Site Tools


2861--11704-gorin-la-gi

Gorin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11704
Tên thay thế 1998 FZ130
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0697547
Viễn điểm quỹ đạo 2.6739303
Độ lệch tâm 0.1273642
Chu kỳ quỹ đạo 1334.2192055
Độ bất thường trung bình 173.06711
Độ nghiêng quỹ đạo 7.04578
Kinh độ của điểm nút lên 10.56305
Acgumen của cận điểm 302.91010
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

11704 Gorin (1998 FZ130) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11704 Gorin
2861--11704-gorin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)