User Tools

Site Tools


2863--12106-menghuan-la-gi

Menghuan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12106
Tên thay thế 1998 KQ31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1354226
Viễn điểm quỹ đạo 2.6190218
Độ lệch tâm 0.1017152
Chu kỳ quỹ đạo 1338.7611172
Độ bất thường trung bình 105.63611
Độ nghiêng quỹ đạo 5.76506
Kinh độ của điểm nút lên 202.57958
Acgumen của cận điểm 195.16438
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

12106 Menghuan (1998 KQ31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12106 Menghuan
2863--12106-menghuan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)