User Tools

Site Tools


2864--12291-gohnaumann-la-gi

Gohnaumann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 6 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12291
Tên thay thế 1991 LJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0100300
Viễn điểm quỹ đạo 3.4479972
Độ lệch tâm 0.0678175
Chu kỳ quỹ đạo 2119.3527638
Độ bất thường trung bình 272.99425
Độ nghiêng quỹ đạo 7.15289
Kinh độ của điểm nút lên 90.29457
Acgumen của cận điểm 223.11906
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

12291 Gohnaumann (1991 LJ2) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12291 Gohnaumann
2864--12291-gohnaumann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)