User Tools

Site Tools


2865--12481-streuvels-la-gi

Streuvels
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12481
Đặt tên theo Stijn Streuvels
Tên thay thế 1997 EW47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3403089
Viễn điểm quỹ đạo 3.2184261
Độ lệch tâm 0.1579707
Chu kỳ quỹ đạo 1692.4560137
Độ bất thường trung bình 95.45668
Độ nghiêng quỹ đạo 9.12070
Kinh độ của điểm nút lên 196.16475
Acgumen của cận điểm 65.38562
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0409
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.40

12481 Streuvels (1997 EW47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1997 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12481 Streuvels
2865--12481-streuvels-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)