User Tools

Site Tools


2866--12687-de-valory-la-gi

12687 de Valory (tên chỉ định: 1987 YS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst và Guido Pizarro ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 17 tháng 12 năm 1987. Nó được đặt theo tên Guy Louis Henri, Marquis de Valory, a French aristocrat of the 18th century và friend thuộc Voltaire.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12687 de Valory
2866--12687-de-valory-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)