User Tools

Site Tools


2867--12927-pinocchio-la-gi

Pinocchio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và L. Tesi
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12927
Đặt tên theo Pinocchio
Tên thay thế 1999 SU9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9907387
Viễn điểm quỹ đạo 2.6163933
Độ lệch tâm 0.1358013
Chu kỳ quỹ đạo 1277.0250425
Độ bất thường trung bình 153.78116
Độ nghiêng quỹ đạo 3.80960
Kinh độ của điểm nút lên 11.89062
Acgumen của cận điểm 21.67064
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

12927 Pinocchio (1999 SU9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1999 bởi M. Tombelli và L. Tesi ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12927 Pinocchio
2867--12927-pinocchio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)