User Tools

Site Tools


2868--13192-quine-la-gi

Quine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 31 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13192
Đặt tên theo Willard Van Orman Quine
Tên thay thế 1997 BU5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9594512
Viễn điểm quỹ đạo 2.6165654
Độ lệch tâm 0.1435996
Chu kỳ quỹ đạo 1264.1098804
Độ bất thường trung bình 14.06396
Độ nghiêng quỹ đạo 0.66685
Kinh độ của điểm nút lên 324.00618
Acgumen của cận điểm 275.39623
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

13192 Quine (1997 BU5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 1 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13192 Quine
2868--13192-quine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)