User Tools

Site Tools


2869--14094-garneau-la-gi

Garneau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 7 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14094
Đặt tên theo Marc Garneau
Tên thay thế 1997 OJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7754315
Viễn điểm quỹ đạo 3.0487803
Độ lệch tâm 0.0469332
Chu kỳ quỹ đạo 1815.1360565
Độ bất thường trung bình 37.38426
Độ nghiêng quỹ đạo 3.14071
Kinh độ của điểm nút lên 97.72404
Acgumen của cận điểm 250.23188
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

14094 Garneau (1997 OJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 7 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14094 Garneau
2869--14094-garneau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)