User Tools

Site Tools


2870--14491-hitachiomiya-la-gi

14491 Hitachiomiya (tên chỉ định: 1994 VY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 4 tháng 11 năm 1994. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Hitachiōmiya ở Ibaraki Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 14001–15000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14491 Hitachiomiya
2870--14491-hitachiomiya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)