User Tools

Site Tools


2871--14834-isaev-la-gi

14834 Isaev là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1259.2077380 ngày (3.45 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1987.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2871--14834-isaev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)