User Tools

Site Tools


2872--15146-halpov-la-gi

Halpov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 11 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15146
Tên thay thế 2000 EQ130
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6476066
Viễn điểm quỹ đạo 3.0344178
Độ lệch tâm 0.0680763
Chu kỳ quỹ đạo 1749.0735376
Độ bất thường trung bình 99.53105
Độ nghiêng quỹ đạo 2.97207
Kinh độ của điểm nút lên 132.95730
Acgumen của cận điểm 197.97316
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

15146 Halpov (2000 EQ130) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 3 năm 2000 bởi Dự án nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất Lowell ở Trạm Anderson Mesa

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15146 Halpov
2872--15146-halpov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)