User Tools

Site Tools


2873--15550-sydney-la-gi

Sydney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15550
Tên thay thế 2000 FR10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6320400
Viễn điểm quỹ đạo 3.3217348
Độ lệch tâm 0.1158416
Chu kỳ quỹ đạo 1876.0397364
Độ bất thường trung bình 89.11249
Độ nghiêng quỹ đạo 9.60304
Kinh độ của điểm nút lên 228.39277
Acgumen của cận điểm 111.46899
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

15550 Sydney (2000 FR10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 2000 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15550 Sydney
2873--15550-sydney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)