User Tools

Site Tools


2874--15929-ericlinton-la-gi

Ericlinton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 22 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15929
Tên thay thế 1997 WQ11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7891172
Viễn điểm quỹ đạo 3.5445214
Độ lệch tâm 0.1192686
Chu kỳ quỹ đạo 2058.4169584
Độ bất thường trung bình 131.11983
Độ nghiêng quỹ đạo 1.48901
Kinh độ của điểm nút lên 53.42071
Acgumen của cận điểm 168.63823
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

15929 Ericlinton (1997 WQ11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 11 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15929 Ericlinton
2874--15929-ericlinton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)